Search

Together resisting, supporting, healing

TLF Share Collective, Inc. Statement on the 2021 Observance of International Day Against Homophobia, Transphobia, Interphobia and Biphobia TLF Sexuality, Health and Rights Educators Collective Incorporated (TLF Share) is one with the community in amplifying the call against discrimination and violence this International Day Against Homophobia, Transphobia, Interphobia and Biphobia. TLF Share strongly believes in the collective strength of the Filipino LGBTIQ to effect meaning

TLF Share maglulunsad ng CARE program

Sa tingin mo ba naagrabyado ka? Nalabag ang iyong mga karapatan? O sadyang maraming mga legal na katanungan ang bumabagabag sayo? Ang "CARE Online Legal Assistance Program" ay maaaring makatulong. Alamin, makialam, at panindigan ang iyong mga karapatan! Samahan ninyo kami sa ika-20 ng Mayo, 2PM para sa opisyal na launch ng programa. Antabayanan ang mga susunod na mga balita sa fb.com/TLFShare. #TLFShare #CARE #AIDSCandlelightMemorial2021 UPDATES: