top of page
Rectangles

Video Zone

Bekitaktakan 3 - The HIV Edition

"Ang mga bakla lang ba ang nagkaka-HIV?" Featuring Jayvhy (Jayvhot Galang, star of "Maxie the Musical") and Ms. Disney, a transgender beauty queen, (Disney Aguila of Pinoy Deaf Rainbow). Bekitaktakan, ang Beki Vlog with a Purpose.

Videos: Video

Bekitaktakan 3 - The Deaf Edition

"Hindi ka ba takot magka-HIV?" Featuring Ms. Disney, a transgender beauty queen, (Disney Aguila of Pinoy Deaf Rainbow). Bekitaktakan, ang Beki Vlog with a Purpose.

Bekitaktakan 2 - The Cooking Edition

"Tanggap na nga ba ang mga LGBTs?" Featuring Jayvhy, a biriterang beki (Jayvhot Galang, star of "Maxie the Musical"). Bekitaktakan, ang Beki Vlog with a Purpose.

Bekitaktakan 1

"Normal ba ang pagiging bakla?" Featuring Jayvhy, a biriterang beki (Jayvhot Galang, star of "Maxie the Musical"). Bekitaktakan, ang Beki Vlog with a Purpose.

bottom of page